Xài tiền như… trúng số độc đắc

Xài tiền như… trúng số độc đắc

(PLO) – Trí chuộc giấy đất, mua đất, xây cầu, làm hàng rào, trả nợ, cho người thân và cho vay, đánh đề, sắm vàng nữ trang cho gia đình đeo...