Lịch sử bảo vệ chủ quyền biển Đông sẽ vào sách giáo khoa

Các nội dung về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên giới phía Bắc, Tây Nam cùng lịch sử bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông sẽ được đưa vào sách lịch sử ở cả ba cấp học, từ tiểu học đến THPT trong chương trình GDPT mới.

Cụ thể ở cấp THCS, nội dung về hai cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên giới Tây Nam và phía Bắc sẽ được trình bày ở lớp 9, trong mạch nội dung “Việt Nam trong những năm 1976-1991”.

“Với tính chất của một nội dung thông sử, vấn đề này cũng sẽ chỉ được trình bày ở mức tóm lược những nguyên nhân và diễn biến, chủ yếu làm rõ vị trí và ý nghĩa của chúng trong diễn trình lịch sử dân tộc. Nói nôm na là mang tính chất đại cương, khái quát chứ chưa đi sâu vào từng cuộc chiến”.

Ở cấp THPT, lịch sử hai cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên giới Tây Nam và phía Bắc sẽ tiếp tục được trình bày trong khuôn khổ của chủ đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8-1945 đến nay)”. Chủ đề này sẽ được tổ chức dạy và học ở lớp 12.

Tương tự, lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và lợi ích quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở biển Đông sẽ được trình bày kỹ hơn trong ba chủ đề: “Lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông” (lớp 11), “Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay” và “Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam” (lớp 12).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm