Loại ngay cán bộ khỏi quy hoạch cấp chiến lược nếu ‘có vấn đề’

Theo kế hoạch, tháng 11-2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ đây là bước bàn kế hoạch để tiến hành việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thống nhất về phương pháp, cách đặt vấn đề, bước đi cụ thể, chưa phải là công tác nhân sự mà là cơ sở để sắp tới làm công tác nhân sự tốt hơn. Nếu phát hiện cán bộ quy hoạch nào có vấn đề sẽ đưa ra khỏi quy hoạch ngay hoặc cũng có thể bổ sung vào quy hoạch. Lần này điểm khác trước là không quy hoạch cho nhiều khóa mà chỉ tập trung cho khóa tới, 2021-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đối với ủy viên dự khuyết, không chỉ chú ý về độ tuổi trẻ mà trình độ, tiêu chuẩn mới là chính. Đương nhiên cơ cấu cán bộ phải được tính toán hợp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng, tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là sau này rất khó.