Luôn trân trọng sự hỗ trợ, đồng hành của Liên hiệp quốc

Theo đó, Chủ tịch nước cho biết Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ, đồng hành của LHQ. Với những nỗ lực, đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của LHQ, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, thể hiện rõ qua việc chúng ta được bầu với số phiếu cao vào các cơ quan như Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban Luật pháp quốc tế…

Sắp tới, Việt Nam và LHQ sẽ tập trung thực hiện kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 với bốn lĩnh vực ưu tiên: Đầu tư vào con người; bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững; thúc đẩy sự thịnh vượng và quan hệ đối tác; tăng cường công lý, hòa bình và quản trị toàn diện.