Lưu ý khi sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc nghệ thuật

Ngày 15-3-2021, Thông tư 09/2020 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về  lao động chưa thành niên sẽ có hiệu lực. 

Một nội dung đáng chú ý trong thông tư là vấn đề sử dụng người lao động dưới 13 tuổi. Tại khoản 3, Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

Để hướng dẫn chi tiết cho quy định trên, Điều 5 của Thông tư 09/2020 đã nêu rõ khi tuyển dụng, sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của trẻ em thì người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của cơ quan sau:

- Sở LĐ-TB&XH nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi có địa chỉ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác - trong trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã.
- Sở LĐ-TB&XH nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của hộ gia đình, cá nhân - trong trường hợp người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc cá nhân.

Hợp đồng lao động đối với người chưa đủ 13 tuổi chỉ có hiệu lực sau khi có văn bản đồng ý của Sở LĐ-TB&XH như đã nêu trên.
Hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc gồm có:
- Văn bản đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc theo Mẫu số 01 (tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này).
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác, trong trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã. Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú trong trường hợp người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc cá nhân.
- Bản sao phiếu lý lịch tư pháp của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động (Lý lịch tư pháp được cấp không quá 6 tháng).
- Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
- Hợp đồng lao động hoặc dự thảo hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động với người chưa đủ 13 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó. Trong trường hợp dự thảo hợp đồng lao động thì phải có Phiếu đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 13 tuổi làm việc theo Mẫu số 03 (tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
- Bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe của người chưa đủ 13 tuổi. Thời khóa biểu hoặc chương trình học tập của cơ sở giáo dục nơi người chưa đủ 13 tuổi đang học tập nếu đang đi học.

Như vậy, Thông tư 09/2020 đã nêu rõ việc sử người chưa đủ 13 tuổi làm các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của trẻ em thì phải có sự đồng ý của Sở LĐ-TB&XH như đã nêu trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm