Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ từ năm 2021

Đến tháng 5-2021 thì tôi đã đủ 55 tuổi và chồng tôi đủ 60 tuổi để được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên, tôi được biết đến năm 2021 thì quy định về tuổi nghỉ hưu sẽ được tăng lên.
Xin hỏi, theo quy định mới thì độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ trong năm 2021 là bao nhiêu?

Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ từ năm 2021 ảnh 1
Tuổi nghỉ hưu của người lao động có thay đổi kể từ ngày 1-1-2021. Ảnh: 
TRÚC PHƯƠNG

Bạn đọc Huỳnh Châu (Quận Tân Phú, TP.HCM)
Luật sư Lại Thị Thanh Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động 2012, người lao động (NLĐ) bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2021, độ tuổi nghỉ hưu của NLĐ được tăng lên. Cụ thể, Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi ba tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi bốn tháng đối với lao động nữ.
Trong những năm tiếp theo, cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ.
Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá năm tuổi so với độ tuổi nêu trên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.