Hỏi giùm bạn

Người lao động không có BHYT, ai trả chi phí điều trị?

Tôi làm cho một công ty tư nhân tại TP.HCM gần năm năm nay, có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ. Tuy nhiên, từ tháng 5-2020 đến nay, do tình hình dịch COVID-19 nên công ty đã ngưng đóng BHXH, BHYT cho người lao động. Xin hỏi, việc công ty ngưng đóng BHYT cho tôi thì tôi có bị ảnh hưởng về thời gian năm năm liên tục tham gia BHYT không? 
Ngoài ra, nếu trong thời gian công ty ngưng đóng BHYT mà tôi bị bệnh thì công ty có phải chi trả chi phí điều trị bệnh cho tôi không?
Bạn đọc Thanh Hồng (Quận 12, TP.HCM) 
Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC thì tham gia BHYT liên tục được hiểu là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp ngày hết hạn sử dụng của thẻ BHYT lần trước hoặc bị gián đoạn tối đa không quá ba tháng. 
Như vậy, một người được xem là đã tham gia BHYT năm năm liên tục thì người đó phải đóng BHYT liên tục và thời gian gián đoạn không được quá ba tháng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT.
Như vậy, nếu trong thời gian công ty ngưng đóng BHYT cho người lao động mà người lao động bị bệnh thì công ty phải có trách nhiệm trả toàn bộ chi phí điều trị giống như người lao động có thẻ BHYT.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm