Mặt trận tham gia tuyển chọn kiểm sát viên

Mặt trận tham gia tuyển chọn kiểm sát viên  ảnh 1
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu VKSND TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao, trình bày kết quả thực hiện quy chế phối hợp. Theo đó, một số kết quả đáng chú ý là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và VKSND Tối cao đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng dự thảo BLTTHS, Luật MTTQ Việt Nam.
Các cuộc kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, kiểm sát công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đều có sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Qua phối hợp hợp kiểm tra, giám sát đã giúp cho các nhà tạm giữ, trại tạm giam khắc phục được những hạn chế, thiếu sót. Thông qua kiến nghị của hai ngành, nhiều nhà tạm giữ, trại giam được sửa chữa, nâng cấp...

Mặt trận tham gia tuyển chọn kiểm sát viên  ảnh 2
Ông Nguyễn Nhật Nam, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, phát biểu tham luận.


Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh cũng đã phối hợp với các thành viên trong hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên, xét và đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 371 kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp.
Kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao kết quả phối hợp sơ kết vừa qua, đồng thời chỉ đạo hai bên tích cực phối hợp xây dựng và ban hành chương trình phối hợp năm 2016.
Cụ thể, cần phối hợp trong công tác kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật...
Bên cạnh đó, phối hợp tuyển chọn kiểm sát viên VKSND Tối cao và kiểm sát viên các cấp, đảm bảo việc lựa chọn, bổ nhiệm kiểm sát viên theo đúng tiêu chuẩn để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.