Mặt trận Tổ quốc cần mạnh cả giám sát và phản biện

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh những năm qua cấp ủy các cấp đã quan tâm hỗ trợ MTTQ làm tốt vai trò giám sát, phản biện; các đoàn thể đã làm khá tốt các phong trào, gần đây nhất là MTTQ có các hoạt động hướng về phong trào sáng tạo của TP.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy và chính MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội về tiếp tục đổi mới cách làm của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội nhằm theo kịp được tình hình mới.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp, trong năm năm gần đây, các hội quần chúng thành lập và phát triển khá nhanh trên địa bàn TP. Nhiều hội tự trang trải kinh phí hoạt động, phát huy tính tự quản, quan tâm đến hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.