Miễn giảm lãi vay cho các trường hợp bị ảnh hưởng hạn hán

Theo đó, thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, xác định thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của tổ chức tín dụng; chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn căn cứ vào quyết định công bố thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn của UBND tỉnh, TP khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ và tổng hợp số liệu báo cáo NHNN chi nhánh.

Cùng với đó các tổ chức tín dụng tiếp tục cho khách hàng vay khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; căn cứ vào khả năng tài chính, tổ chức tín dụng thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng, nhất là đối với đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, NHNN yêu cầu NH chính sách xã hội rà soát, xác định tình hình và số thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh ĐBSCL để gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định. Ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.