Một tờ báo thêm chuyên trang biển, đảo bằng tiếng Trung

Trong đó, chuyên mục về biển, đảo cập nhật những thông tin về cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

“Chuyên trang có mục tiêu cung cấp thông tin đến tất cả những người có thể sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên toàn thế giới. Sứ mệnh của trang báo là làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam cũng như công cuộc đổi mới, hội nhập của nước ta. Đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân ta về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu” - ông Lê Quang Thiện, Tổng Biên tập báo Thời Đại, nhấn mạnh.

Báo Thời Đại điện tử bằng ngôn ngữ Trung Quốc có tên miền chính là Shidai.com.vn; Shidai.vn và tên miền phụ: cn.Shidai.com.vn; cn.Shidai.vn.

T.HẰNG