MTTQ các cấp góp phần nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- MTTQ Việt Nam các cấp nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Sáng 15-12, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên”

MTTQ các cấp góp phần nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước ảnh 1

Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Nội dung hội thảo tập trung làm rõ những giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội thảo cũng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Riêng tỉnh Lâm Đồng, những năm qua, địa phương này đã đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 77 xã (trong đó có 72 xã khu vực I, 1 xã khu vực 2 và 4 xã khu vực III). Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại 49 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn 26 xã phường của 7 huyện (Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh, Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông, Lâm Hà).

MTTQ các cấp góp phần nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước ảnh 2

Mặt trận Tổ quốc góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân

Trong đó, đầu tư gần 138 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Qua đó, thể hiện được vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Từ đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào các dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước. Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng.

MTTQ đã củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước; chống việc lợi dụng quyền lực, lạm dụng quyền lực, tha hóa quyền lực để tham nhũng, lãng phí...

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.