Cơ quan trả lời

Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao?

Tôi năm nay 41 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 16 năm.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi thì cần tham gia BHXH tự nguyện bao nhiêu năm nữa để được hưởng chế độ hưu trí khi đến tuổi nghỉ hưu trí?

Ngoài ra, số tiền mà tôi phải đóng BHXH tự nguyện được tính như thế nào?

Bạn đọc Thanh Nga (TP.HCM)

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định hiện nay thì điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện là nam đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Với thông tin mà bạn cung cấp thì không nêu cụ thể bạn là nam hay nữ. Do vậy, bạn có thể đối chiếu quy định về điều kiện hưởng lương hưu nêu trên với trường hợp cụ thể của bạn để xác định được thời điểm bạn đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí.

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện thì bạn có thể lựa chọn một trong các phương thức sau: Đóng hằng tháng, ba tháng một lần, sáu tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau (nhưng không quá năm năm). Ngoài ra, bạn có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Về mức đóng BHXH tự nguyện thì mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thấp nhất mà người tham gia BHXH phải đóng bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 700.000 đồng. Mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng).

Bên cạnh đó, khi tham gia BHXH tự nguyện, bạn còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin để bạn nắm được và căn cứ vào tình hình kinh tế của bản thân để bạn quyết định phương thức đóng và mức đóng BHXH tự nguyện phù hợp với bản thân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm