Công ty chậm trả sổ bảo hiểm xã hội có phạm luật?

Vợ tôi làm ở công ty kinh doanh, hàng tháng công ty đều trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Đến tháng 3-2020, vợ tôi xin thôi việc và báo công ty chốt, trả sổ BHXH. Đến 10-2020, vợ tôi đi làm ở công ty mới và có liên hệ công ty cũ lấy sổ bảo hiểm để tiếp tục đóng ở công ty mới. Tuy nhiên, công ty cũ vẫn không chịu chốt và trả sổ bảo hiểm cho vợ tôi. Họ nêu lý do công ty đang nợ tiền bảo hiểm nên không chốt sổ được.

Xin hỏi, trường hợp này công ty có vi phạm quy định pháp luật không. Vợ tôi muốn tiếp tục đóng bảo hiểm ở công ty mới thì phải làm thế nào?

Bạn đọc Phan Nhật Lệ.

Công ty chậm trả sổ bảo hiểm xã hội có phạm luật? ảnh 1

BHXH Việt Nam chia sẻ thông tin với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: V.LONG

Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ LĐ-TB&XH trả lời:

1. Về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tham gia BHXH.

- Khoản 1 và khoản 2 điều 18 Luật BHXH quy định người lao động có quyền được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

- Khoản 2 điều 21 Luật BHXH quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đóng BHXH theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

- Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 17 Luật BHXH quy định các hành vi trốn đóng, chậm đóng và chiếm dụng tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuộc các hành vi bị nghiêm cấm.

Do vậy, việc công ty không thực hiện đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động, không trả sổ BHXH cho người lao động là hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Theo đó, vợ ông có quyền yêu cầu công ty thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nêu trên, hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.

2. Về việc đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới.

Trường hợp vợ của ông làm việc tại công ty mới và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì công ty mới có trách nhiệm đăng ký tham gia BHXH bắt buộc đối với vợ ông theo quy định của pháp luật BHXH.