Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2019

Theo đó, trong năm học 2019-2020, các em HS-SV có thể lựa chọn phương thức đóng như sau:

Đóng BHYT cho ba tháng sẽ là 201.150 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 140.805 đồng);

Đóng BHYT cho sáu tháng sẽ là 402.300 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 281.610 đồng).

Sinh viên Trường ĐH Văn Lang tham gia ngày hội pháp luật bổ biến những chính sách về BHYT.  Ảnh: PV

Đóng BHYT cho chín tháng sẽ là 603.450 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 422.415 đồng);

Đóng BHYT cho 12 tháng sẽ là 804.600 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 563.220 đồng).

Trường hợp các em HS-SV năm đầu cấp học hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn cho năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học. Khi đã tham gia BHYT cho cả năm học 2019-2020 (tham gia 12 tháng), nếu Nhà nước có điều chỉnh mức cơ sở thì HS-SV và ngân sách nhà nước sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở đối với thời gian đã đóng BHYT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm