Mức lệ phí cấp căn cước công dân mới

Ngày 22-6, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2020 quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân.

Theo đó, từ 22-6 đến hết 31-12-2020, tất cả thủ tục liên quan cấp thẻ căn cước công dân đều giảm 50% lệ phí so với mức trước đây.

Với quy định trên, lệ phí cấp, đổi căn cước công dân có các mức sau:

-  Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân: 15.000 đồng/ thẻ.

- Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng, xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ, khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ.

- Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ.

Cũng theo thông tư này, phí các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định, thẩm định phòng cháy, chữa cháy cũng được giảm 50% so mức thu trước ngày 22-6.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm