Ba tôi năm nay đã 63 tuổi. Ba năm trước CMND của ba tôi hết hạn sử dụng nên tôi đã xin cấp mới CMND cho ba tôi. Tôi nghe nói căn cước công dân (CCCD) được cấp đổi khi người dân đủ 60 tuổi. 

Vậy xin hỏi, ba tôi đã trên 60 tuổi và CMND của ông vẫn đang còn hạn sử dụng thì có cần đổi từ CMND sang CCCD hay không?

         Bạn đọc Nguyễn Thị Thu (nguyenthu…@gmail.com)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn VũĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1 Điều 21 Luật CCCD, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Như vậy, dựa theo độ tuổi thì lần cấp đổi CCCD cuối cùng sẽ được tiến hành khi công dân đủ 60 tuổi. Sau lần cấp đổi này, công dân sẽ được sử dụng CCCD đến khi mất và không phải cấp lại CCCD, trừ trường hợp CCCD bị mất, hư hỏng.

Mặt khác, khoản 2 Điều 38 Luật CCCD quy định CMND đã được cấp trước ngày Luật CCCD có hiệu lực (tức trước ngày 1-1-2016) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Công dân có yêu cầu thì được đổi sang CCCD.

Trường hợp này, CMND của ba chị Thu vẫn còn thời hạn sử dụng thì không cần phải cấp đổi sang CCCD.

Công dân đã trên 60 tuổi và CMND còn thời hạn thì vẫn được cấp đổi sang CCCD nếu công dân có nguyện vọng cấp đổi. Việc cấp đổi từ CMND sang CCCD sẽ giúp các thông tin cá nhân của công dân được cập nhật đầy đủ và chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp công dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch về sau.

TRÚC PHƯƠNG ghi