Từ khóa:

#Thủ tục hành chính
Tìm thấy 259 kết quả
Những tiện ích khi cài đặt VNeID

Những tiện ích khi cài đặt VNeID

(PLO)- Tài khoản định danh điện tử VNeID hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác mà không cần mang theo giấy tờ bản cứng.