Mức trợ cấp tiền tuất một lần khi tham gia BHXH tự nguyện

Thanh Hòa (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Mức trợ cấp tuất một lần của người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang đóng BHXH tự nguyện mà chưa hưởng BHXH tự nguyện một lần khi chết hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết được tính theo số năm đã đóng BHXH, cụ thể như sau:

Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng hai tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng hai tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng ba tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm