Năm 2020 không điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu

Chiều 12-11, với 92,53% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.

Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Năm 2020 không điều chỉnh lương cơ sở

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2020, nghị quyết quyết nghị tăng bội chi ngân sách trung ương là 133.500 tỉ đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020 Quốc hội đã quyết định.

Chính phủ được giao phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước; thực hiện huy động vay bù đắp bội chi phù hợp với tiến độ thu và dự kiến giải ngân ngân sách trung ương năm 2020.

Đồng thời, trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trường hợp cân đối thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các địa phương phải chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp, bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2020 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, các chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp còn hụt thu cân đối thì các địa phương phải rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết theo quy định…

Trước đó, giải trình trước Quốc hội về nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, cho biết từ nay đến hết năm 2020, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, các cấp chính quyền địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Ủy ban Thường vụ QH yêu cầu cơ quan thuế, cơ quan hải quan tăng cường quản lý công tác hành thu, chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu và gian lận thương mại, chú trọng tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, phân nhóm các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở đó, áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp, đồng thời công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, bảo đảm hụt thu NSNN ở mức thấp nhất” - ông Hải nói

Thu nội địa năm 2021 sẽ thấp

Nghị quyết quyết nghị thông qua dự toán NSNN năm 2021 như sau: Tổng thu là 1.343.330 tỉ đồng. Tổng chi là 1.687.000 tỉ đồng. Mức bội chi là 343.670 tỉ đồng (khoảng 4% GDP), trong đó bội chi ngân sách trung ương là là 318.870 tỉ đồng (khoảng 3,7% GDP), bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỉ đồng (khoảng 0,3% GDP). Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỉ đồng.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021. Cụ thể, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước.

Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu NSNN; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỉ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt…

Giải trình trước Quốc hội về dự toán thu nội địa năm 2021, ông Hải cho hay phần thu này (không bao gồm thu từ đất, xổ số kiến thiết, từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu...) là 882 nghìn tỉ đồng, tăng 5,6% so với ước thực hiện năm 2020. 

Nguyên nhân chủ yếu là do dự kiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn. Bên cạnh đó, một số nguồn thu lớn từ các sản phẩm đã ổn định, khó tăng trưởng cao như than, ô tô, bia, thuốc lá, thủy điện, chế biến dầu khí,...

Nếu loại trừ các nguồn thu ổn định này và các khoản thu đột biến phát sinh trong năm 2020 sang năm 2021 không còn thì các nguồn thu thuế, phí còn lại của năm 2021 đã dự kiến tăng 7,8% so với ước thực hiện năm 2020.

“Đây là mức tăng thu phù hợp trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế và sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ QH xin QH chấp thuận mức dự toán thu nội địa năm 2021 như Chính phủ trình” - ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm