Năm 2020 sẽ giải quyết cơ bản hậu quả của dioxin

Hội nghị bàn về kế hoạch hành động quốc gia từ năm 2012 đến năm 2015, định hướng đến 2020 về xử lý và khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Theo đó mục tiêu đến năm 2020 sẽ giải quyết cơ bản hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và con người. Cụ thể, sẽ xử lý triệt để chất độc hóa học tại các vùng ô nhiễm nặng; 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm chất độc da cam sẽ được hưởng chính sách ưu đãi người có công; trồng mới 300.000 ha rừng trên vùng đất trống đồi trọc do chất độc da cam…

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm