Từ khóa:

#Giải quyết
Tìm thấy 716 kết quả
Video: Bài toán tro, xỉ được các quốc gia giải như thế nào?

Video: Bài toán tro, xỉ được các quốc gia giải như thế nào?

(PLO)- Ở nước ta hiện khối lượng tro, xỉ còn lưu giữ tại các nhà máy là gần 15 triệu tấn và chủ yếu ở các nhà máy Nhiệt điện phía Nam và cần một cơ chế mới để tiêu thụ không chỉ phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Cùng tham khảo cách một số nước sử dụng tro, xỉ vào các công trình xây dựng, san lấp, làm đường giao thông, bờ kè chắn sóng…
Sau hục hặc, chia tay nhau trong êm đẹp

Sau hục hặc, chia tay nhau trong êm đẹp

(PL)- Được HĐXX nêu hướng giải quyết bằng cách thỏa thuận, công ty xin hòa giải, chấp nhận yêu cầu của người lao động và chia tay nhau trong nhẹ nhàng.