Năm 2022: TP.HCM bắt đầu thu giá dịch vụ thoát nước

Đây là một trong những nội dung của Sở Xây dựng đã trình UBND TP trước đó về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước ở TP.HCM giai đoạn 2020-2025, sau khi lấy ý kiến các sở, ngành.

Đến nay, UBND TP.HCM đã ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tới năm 2022 sẽ chính thức thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP.HCM.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ là đơn vị triển khai thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thay phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải. Dự kiến mức thu sẽ tăng dự kiến là 5%/năm, lộ trình năm năm (2022-2025).

Năm 2022: TP.HCM bắt đầu thu giá dịch vụ thoát nước ảnh 1

TP.HCM bắt đầu thu giá dịch vụ thoát nước từ năm 2022. Ảnh: ĐT.

Theo đó, dự kiến mức thu sẽ tăng dự kiến là 5%/năm, lộ trình 5 năm (2022 - 2025). Giá nước sinh hoạt bình quân hiện nay giữ nguyên đến 2022 là 9.590 đồng/m3; giá dịch vụ thoát nước bình quân là 1.439 đồng/m3. Như vậy, đến 2025, giá nước sinh hoạt bình quân sẽ tăng lên 11.422 đồng/m3; giá dịch vụ thoát nước bình quân là 3.426 đồng/m3 (chưa tính 10% thuế giá trị gia tăng)
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ là đơn vị thu hộ nguồn phí này. Đối tượng thu gồm các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước. 

Đối với các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tiếp tục thu phí bảo vệ môi trường theo quy định. Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng phương án thu tiền dịch vụ cho các đối tượng này.

Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được để lại 1% trên tổng số thu thực tế để chi trả chi phí dịch vụ đi thu; Thực hiện các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có), phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước và các chi phí hợp lệ khác theo quy định hiện hành.