6 cách phân biệt tiền giả

6 cách phân biệt tiền giả

(PL)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có cảnh báo về tội phạm tiền giả ngày càng tinh vi và nhiều người vẫn mắc bẫy.