Nghiên cứu công khai quan điểm của đại biểu khi bấm nút

Trình bày tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: “Qua tổng hợp ý kiến của các đoàn ĐBQH về đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn lên 3 đến 3,5 ngày để đại biểu có thêm thời gian tranh luận, làm rõ vấn đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội”.

Theo đó, tờ trình đề nghị UBTVQH báo cáo Quốc hội cho phép từ kỳ họp thứ 3 trở đi bố trí 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Nghiên cứu công khai quan điểm của đại biểu khi bấm nút ảnh 1

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Đồng tình với đề xuất trên, Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến dẫn chứng, qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, nhiều cử tri cho rằng việc bố trí thời gian chưa đáp ứng vì khi chất vấn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời tại hội trường.

“Vì vậy nên bổ sung vào chương trình kỳ họp những nội dung mà Thủ tướng và Bộ trưởng hứa sẽ báo cáo bổ sung khi trả lời chất vấn như các dự án đắp chiếu vì đây là lời hứa trước cử tri”, ông Chiến đề nghị.

Cùng nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu những lời hứa của Thủ tướng, các bộ trưởng chưa trả lời trực tiếp tại hội trường và hứa trả lời bằng văn bản thì cần phải có văn bản nhắc nhở báo cáo sớm và công khai.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu hình thức biểu quyết theo hướng thể hiện công khai, minh bạch quan điểm của từng đại biểu để cử tri biết và đánh giá đại biểu của mình.

Theo tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, dự kiến Quốc hội sẽ dành 22,5 ngày làm việc (dự kiến khai mạc vào ngày 22-5-2017 và bế mạc vào 21-6-2017) để quyết định nhiều nội dung quan trọng như:

Xem xét, thông qua 13 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật;

Xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016;

Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác…