Cái tết lặng lẽ của người bán sách cũ

Cái tết lặng lẽ của người bán sách cũ

(PL)- Mấy ngày trước tết, hiệu sách Hồng Phúc (quận 5, TP.HCM) vắng tênh. Chú Trần Trung Tín lững thững đi tới đi lui, giở từng bìa sách đã đóng bụi, phủi đi phủi lại.