Người cao tuổi mất được hưởng trợ cấp mai táng phí

Cho tôi hỏi, đối với những người cao tuổi mà không nhận lương hưu thì khi mất cóđượcnhận trợ cấp của Nhà nước hay không và mức trợ cấp là bao nhiêu?

Bạn đọc Trần Thanh

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, trả lời: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2013, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất BHXH hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng.

Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi nhận trợ cấp hằng tháng khác bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Như vậy, đối với trường hợp của bà bạn khi mất sẽ được trợ cấp chi phí mai táng với số tiền là 270.000 đồng x 20 = 5.400.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm