Người trong họ hàng có được kết hôn với nhau?

Mọi người trong gia đình bảo không được lấy nhau vì là người trong gia đình. Vậy theo quy định của pháp luật, chúng tôi có được phép kết hôn hay không?

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nghiêm cấm hành vi kết hôn giữa những người sau đây:

- Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ.

- Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

- Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.

- Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Như vậy, pháp luật quy định không cho phép kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, có quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời. 

Trường hợp có quan hệ họ hàng nhưng ngoài phạm vi ba đời thì vẫn được phép kết hôn với nhau.

Theo khoản 18 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình, những người có họ trong phạm vi ba đời được hiểu là những người cùng một gốc sinh ra, gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Do đó, cụ hai bạn là đời thứ nhất, ông bà là đời thứ hai, cha mẹ là đời thứ ba và tới hai bạn là đời thứ tư. Cho nên hai bạn vẫn có thể kết hôn với nhau mà không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Ngoài ra, về điều kiện trước khi kết hôn phải thỏa mãn nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên và việc kết hôn phải do hai bên tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.