Người vi phạm giao thông sẽ được thông báo về nơi công tác

Quy định trên do Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 29-11.

Theo Bộ Công an, các trường hợp vi phạm cụ thể phải thông báo gồm: Không có giấy phép điều khiển phương tiện hợp lệ; trốn nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, vật chứng về vụ tai nạn giao thông; lợi dụng tai nạn giao thông để xâm phạm sức khỏe, tài sản người bị nạn; cản trở việc điều tra, kiểm soát của người thi hành công vụ…

T.TÚ