Nhà do chồng đứng tên có được xem là tài sản chung?

Hai vợ chồng sau kết hôn dành dụm tiền để mua nhà (số tiền mua nhà chủ yếu từ thu nhập của chồng). Sau đó khi đi làm giấy tờ quyền sở hữu thì chỉ một mình người chồng đứng tên. Xin hỏi, vậy khi ly hôn người vợ có được chia đôi tài sản là căn nhà mà hai vợ chồng đã mua hay không?

Bạn đọc Ly Nguyễn (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Như vậy, căn nhà mà hai vợ chồng mua sau khi kết hôn được xem là tài sản chung của vợ chồng và sẽ được đem ra chia sau khi ly hôn.

Bên cạnh đó tại khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng.
- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.
- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.
- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Do đó, nếu trước khi ly hôn hai vợ chồng không tự thỏa thuận được về phân chia tài sản thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết.

Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp tài sản chung đều chia đôi mà tòa án sẽ xem xét đến công sức đóng góp của từng người, hoàn cảnh gia đình... để chia tài sản một tỉ lệ hợp lý mà vẫn đảm bảo quyền và lợi ích của mỗi bên vợ chồng sau ly hôn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm