Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung của dòng họ

TAND Tối cao vừa công bố Nghị quyết 1/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Nghị quyết được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua ngày 21-2, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4 tới.

Theo đó, thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ theo quy định tố tụng dân sự.

Dòng họ không phải là nguyên đơn. Tập thể (ví dụ: Chi họ, nhánh họ, hội đồng gia tộc...) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ.

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung của dòng họ ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Bị đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người bị kiện. Bị đơn có thể là thành viên dòng họ hoặc người không phải là thành viên dòng họ nhưng có quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung của dòng họ.

Tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ khi đủ các điều kiện sau: Việc nhập để giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật. Các yêu cầu khởi kiện cùng liên quan đến tài sản chung của dòng họ. Việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung, tòa án, cá nhân, cơ quan, tổ chức phản ánh cho TAND Tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.