Giấy đỏ đứng tên vợ có được coi là tài sản riêng?
(PLO)- Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Việc chỉ có mình người vợ đứng tên trên giấy đỏ không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu của người chồng.

Sau khi kết hôn vợ chồng tôi mua gom góp tiền mua được căn nhà, chúng tôi đồng ý để cho một mình vợ tôi đứng tên trên sổ đỏ. Xin hỏi, việc để một mình vợ tôi đứng tên trên giấy tờ nhà như vậy, nếu sau này ly hôn chia tài sản đó có được yêu cầu chia hay không?

Bạn đọc Tú Nguyễn (nguyentu...@gmail.com)

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, trả lời: Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Do đó, những tài sản nào hình thành trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung của vợ chồng. Căn nhà mà vợ chồng anh mua nếu vợ anh không chứng minh được đó là tài sản riêng thì căn nhà vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng.

Việc chỉ có mình người vợ đứng tên trên giấy đỏ không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu của người chồng. Trong trường hợp khi ly hôn, người chồng có quyền yêu cầu chia tài sản chung nếu các bên không tự thỏa thuận được, tòa án sẽ phân chia theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 126/2014 cũng quy định đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng.

ĐẶNG LÊ