Khánh Hòa lên kế hoạch sửa chữa Tháp Trầm Hương

Khánh Hòa lên kế hoạch sửa chữa Tháp Trầm Hương

(PLO)-  Phương án sửa chữa, trưng bày Tháp Trầm Hương sẽ được thực hiện theo ý tưởng xây dựng thành một câu chuyện xuyên suốt về hình ảnh, văn hóa, con người, sản vật tiêu biểu của Khánh Hòa.