Nhận định đề thi môn Tiếng Anh

Đề thi gồm 64 câu trắc nghiệm và 2 phần viết. Đề và các câu hỏi tương đối dài, gần kín 6 mặt giấy của tờ A4. Thí sinh có học lực trung bình sẽ khá lúng túng khi đọc đề.

Đề mang tính thời sự - Dịch MERS và vận động viên bơi lội của Việt Nam: Nguyễn Thị Ánh Viên. Bố cục và yêu cầu của đề giàn trãi đều trong chương trình THPT. Thí sinh dễ đạt điểm 6 – 7. Bài đọc hiểu tương đối dài, chủ đề rộng. Tuy nhiên, những chủ đề tương đối quen, trong quá trình ôn tập các em chắc chắn đã học qua. Phần viết với chủ đề khá thực tế - Lợi ích của việc đọc sách. Với những gợi ý có sẵn thí sinh dễ dàng có ngay ý tưởng khi làm phần này. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối trong phần này thí sinh phải có những dẫn chứng và lập luận logic.

Thạc sỹ Nguyễn Lan Phương, Trang onthi.net

Nhận định đề thi môn Tiếng Anh ảnh 1

hi gồm 64 câu trắc nghiệm và 2 phần viết. Đề và các câu hỏi tương đối dài – gần 6 mặt giấy A4, thí sinh có học lực trung bình sẽ lung túng khi đọc đề. Đề mang tính thời sự - Dịch MERS và vận động viên bơi lội của Việt Nam: Nguyễn Thị Ánh Viên. Bố cục và yêu cầu của đề giàn trãi đều trong chương trình THPT. Thí sinh dễ đạt điểm 6 – 7.
Bài đọc hiểu tương đối dài, chủ đề rộng. Tuy nhiên, những chủ đề tương đối quen, trong quá trình ôn tập các em chắc chắn đã học qua.
Thạc sỹ Nguyễn Lan Phương, Trang onthi.net
Phần viết với chủ đề khá thực tế - Lợi ích của việc đọc sách. Với những gợi ý có sẵn thí sinh dễ dàng có ngay ý tưởng khi làm phần này. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối trong phần này thí sinh phải có những dẫn chứng và lập luận logic.
Đề thi gồm 64 câu trắc nghiệm và 2 phần viết. Đề và các câu hỏi tương đối dài – gần 6 mặt giấy A4, thí sinh có học lực trung bình sẽ lung túng khi đọc đề. Đề mang tính thời sự - Dịch MERS và vận động viên bơi lội của Việt Nam: Nguyễn Thị Ánh Viên. Bố cục và yêu cầu của đề giàn trãi đều trong chương trình THPT. Thí sinh dễ đạt điểm 6 – 7.
Bài đọc hiểu tương đối dài, chủ đề rộng. Tuy nhiên, những chủ đề tương đối quen, trong quá trình ôn tập các em chắc chắn đã học qua.
Thạc sỹ Nguyễn Lan Phương, Trang onthi.net
Phần viết với chủ đề khá thực tế - Lợi ích của việc đọc sách. Với những gợi ý có sẵn thí sinh dễ dàng có ngay ý tưởng khi làm phần này. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối trong phần này thí sinh phải có những dẫn chứng và lập luận logic.
Đề thi gồm 64 câu trắc nghiệm và 2 phần viết. Đề và các câu hỏi tương đối dài – gần 6 mặt giấy A4, thí sinh có học lực trung bình sẽ lung túng khi đọc đề. Đề mang tính thời sự - Dịch MERS và vận động viên bơi lội của Việt Nam: Nguyễn Thị Ánh Viên. Bố cục và yêu cầu của đề giàn trãi đều trong chương trình THPT. Thí sinh dễ đạt điểm 6 – 7.
Bài đọc hiểu tương đối dài, chủ đề rộng. Tuy nhiên, những chủ đề tương đối quen, trong quá trình ôn tập các em chắc chắn đã học qua.
Thạc sỹ Nguyễn Lan Phương, Trang onthi.net
Phần viết với chủ đề khá thực tế - Lợi ích của việc đọc sách. Với những gợi ý có sẵn thí sinh dễ dàng có ngay ý tưởng khi làm phần này. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối trong phần này thí sinh phải có những dẫn chứng và lập luận logic.
Đề thi gồm 64 câu trắc nghiệm và 2 phần viết. Đề và các câu hỏi tương đối dài – gần 6 mặt giấy A4, thí sinh có học lực trung bình sẽ lung túng khi đọc đề. Đề mang tính thời sự - Dịch MERS và vận động viên bơi lội của Việt Nam: Nguyễn Thị Ánh Viên. Bố cục và yêu cầu của đề giàn trãi đều trong chương trình THPT. Thí sinh dễ đạt điểm 6 – 7.
Bài đọc hiểu tương đối dài, chủ đề rộng. Tuy nhiên, những chủ đề tương đối quen, trong quá trình ôn tập các em chắc chắn đã học qua.
Thạc sỹ Nguyễn Lan Phương, Trang onthi.net
Phần viết với chủ đề khá thực tế - Lợi ích của việc đọc sách. Với những gợi ý có sẵn thí sinh dễ dàng có ngay ý tưởng khi làm phần này. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối trong phần này thí sinh phải có những dẫn chứng và lập luận logic.

Về cấu trúc tương tự đề minh họa, nhưng mức độ dễ hơn. Đề gồm 2 phần, phần trắc nghiệm 64 câu và phần thi viết.

Phần ngữ âm: Giống đề minh họa, tương đối dễ.

Phần trắc nghiệm ngữ pháp: Giống đề minh họa. Tương đối dễ. Nội dung có đề cập đến vấn đề thời sự như dịch Mers, Seagame 28, vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên.

Phần từ gần nghĩa: Số lượng câu có từ gần nghĩa ít hơn so với đề minh họa.

Phần đọc - điền từ: Tương tự đề minh họa. Mức độ tương đối dễ, học sinh trung trình có thể làm được nhưng để để lấy được điểm tối đa của phần này thì phải khá.

Phần từ trái nghĩa: Phần từ trái nghĩa có thể khiến học sinh bối rối vì trong đề minh họa không có. Phần này học sinh khá trở lên mới có thể lấy điểm tối đa.

Phần tìm lỗi sai: cấu trúc ngữ pháp tương tự đề minh họa. Mức độ của phần này vừa phải. Phần này học sinh khá trở lên mới có thể lấy điểm tối đa.

Phần đọc hiểu:Tương tự đề minh họa, phần này gồm 2 bài, mỗi bài 10 câu. Học sinh trung bình làm được khoảng 20%, học sinh khá trở lên mới có thể lấy điểm tối đa.

Phần viết:

+ Phần I: Số lượng câu và cấu trúc tương tự đề minh họa. Có 2 câu học sinh trung bình có thể lấy điểm tối đa, 3 câu còn lại thì khó hơn, học sinh khá có thể lấy điểm tối đa.

+ Phần II: Chủ đề viết đoạn văn quen thuộc, có các gợi ý để giúp học sinh định hướng rõ ràng.

Tổng quát đề thi nằm trong chương trình, yêu cầu rõ ràng, không lắt léo, không đánh đố. Phần học sinh lo ngại là phần thi viết thì đã có gợi ý. Đề thi đảm bảo được cả 2 yêu cầu là xét tốt nghiệp và xét vào đại học. Học sinh học trung bình có thể được 5 - 6 điểm, học sinh học khá có thể được 7 - 8. Học sinh giỏi, làm bài cẩn thận có thể được 9. Không dễ để được điểm 10. Chúng tôi mong rằng, về cấu trúc và mức độ yêu cầu của đề thi thì nên giữ cho các năm sau.

Cô Võ Mỹ Dung, trưởng tổ tiếng Anh, trường THPT Anhxtanh Hà Nội

Nội dung đề thi năm nay từ dễ đến khó, học sinh ở các trình độ khác nhau đều có thể làm bài theo mức độ kiến thức của mình.

TS. Phạm Hữu Đức (Đại học Quốc Tế - ĐHQG HCM