Nhận lương hưu rồi có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Trong quá trình nghỉ hưu, cha tôi tiếp tục đi làm cho một công ty bảo vệ. Vậy trường hợp của cha tôi có phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không? Nếu đóng không đúng đối tượng thì cha tôi có được nhận lại tiền đã đóng BHXH?

Bạn đọc Quang Hà (Huyện Tân Trụ, Long An)

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ khoản 9 Điều 123 Luật BHXH năm 2014 quy định người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Như vậy, trường hợp cha bạn đã nhận lương hưu, sau đó đi làm và nếu có đóng BHXH thì sẽ được hoàn trả tiền đã đóng. Thủ tục hoàn trả thì đơn vị hoặc người lao động lập hồ sơ để giảm quá trình tham gia BHXH, hoàn trả tiền cho người lao động theo phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 606a. Các thủ tục hồ sơ được đăng tại trang web www.bhxhtphcm.gov.vn.

Người lao động đến cơ quan BHXH TP.HCM để làm các thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hồ sơ nhận BHXH 1 lần online cần những gì?

(PLO)- Muốn nộp hồ sơ nhận BHXH một lần online, người lao động cần có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.
CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

(PLO)- CCCD có hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Tuy nhiên, có những trường hợp CCCD sẽ có giá trị vô thời hạn.