Nhân sự mới

Theo đó, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi để giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng thời phân công ông Nguyễn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Theo Hiển Cừ (TNO)