Mời nhân dân hiến kế xây dựng TP.HCM

Mời nhân dân hiến kế xây dựng TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch 305 về việc: "Khảo sát, tiếp nhận ý kiến nhân dân góp ý, xây dựng TP.HCM sáng tạo, đi đầu cùng cả nước, vì cả nước".