Nhân sự mới

Cụ thể, tại Quyết định số 1295/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam và ông Trần Đình Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, tại Quyết định số 1293/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Quang để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy thị xã Tân Châu.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an Tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Thế Năng, để nhận nhiệm vụ mới và phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Thái Nguyên, nguyên Giám đốc Công an Tỉnh, để chờ nghỉ hưu theo chế độ.

PV

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.