Nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày không phải cách ly

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn số 10943 của Bộ Y tế về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Theo đó, hướng dẫn này áp dụng cho các đối tượng như: Người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, kinh doanh… và những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong thời gian làm việc ở Việt Nam.

Cụ thể, những người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày thì không phải cách ly y tế nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ đề án, kế hoạch đã được phê duyệt, không tiếp xúc với cộng đồng, không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng.

Người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày phải xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính; giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Ảnh: V.LONG

Trong trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc, hoạt động tại nhiều địa phương, cần phải có kế hoạch, phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, UBND tỉnh/thành phố phải cân nhắc về nhu cầu mời người nhập cảnh ngắn hạn vào Việt Nam. Đơn vị, tổ chức mời người nhập cảnh ngắn ngày phải chi trả chi phí cho việc lưu trú, phương tiện đưa đón, xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Ngoài ra, người nhập cảnh ngắn ngày bắt buộc phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan tổ chức mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp mắc COVID-19.

Đối với người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ, Bộ Y tế nêu rõ trước khi nhập cảnh, đơn vị, tổ chức mời lập danh sách người dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam, cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi mời người nhập cảnh vào Việt Nam và cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

Cũng theo hướng dẫn này người nhập cảnh vào Việt Nam phải xuất trình các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

- Giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19; Chứng nhận tiêm chủng COVID-19; Chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 ở Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm quy định 5K, cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong suốt thời gian ở Việt Nam.

Công văn này có hiệu lực kể từ hôm nay (ngày 24-12-2021) và thay thế Công văn số 4674 của Bộ Y tế đã ban hành trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm