Nhiệt điện Phú Mỹ: Ứng dụng BASE trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Đây là một trong những ứng dụng của công ty theo chủ đề về chuyển đổi số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động.

Bên cạnh áp dụng những phần mềm dùng chung của EVN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh như: ERP, PMIS, D-Office, HRMS, IMIS..., Nhiệt điện Phú Mỹ còn xây dựng và áp dụng nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn cử như nhật ký vận hành điện tử, bảng ghi thông số điện tử của các nhà máy điện trên máy tính bảng, kiểm kê vật tư bằng mã vạch trên mobile, quản lý thiết bị đường khí nóng của các nhà máy điện tuabin khí…

Nhiệt điện Phú Mỹ: Ứng dụng BASE trong chuyển đổi số doanh nghiệp ảnh 1

Ứng dụng BASE được Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ áp dụng.

Hiện tại công ty đang bắt đầu áp dụng và triển khai bộ giải pháp quản trị công việc - BASE. Đây là nền tảng quản trị doanh nghiệp Software as a Service để giúp công ty quản lý tốt công việc, dự án, lên kế hoạch tiến độ, tương tác, theo dõi công việc của nhóm; Quản lý và tự động hóa quy trình làm việc dễ dàng, thông tin thông suốt, tự động, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng, minh bạch; Tương tác và theo dõi công việc trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại di động.  

Việc thử nghiệm áp dụng BASE trong Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ giúp phát huy tối ưu tính linh hoạt, chủ động trong công việc của tất cả mọi bộ phận hướng đến phát triển công ty thành doanh nghiệp số; cùng với mục tiêu chung là xây dựng EVN/EVNGENCO3 trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022.

Chuyển đổi số đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, góp phần hoàn thành tốt chủ đề năm và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN và EVNGENCO3 giao.