Nhiều giám đốc sở, phó chủ tịch thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Hơn 1.000 thí sinh là vụ trưởng, vụ phó, giám đốc sở, phó chủ tịch UBND... tham gia kì thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp.

Ngày 22-4, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc kì thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021.

Theo ban tổ chức, kì thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp lần này có tổng số 1.057 cán bộ, công chức, viên chức dự thi.

Cụ thể, khối cơ quan Trung ương có 626 người, trong đó có 98 Vụ trưởng và tương đương; 212 Phó Vụ trưởng và tương đương.

Khối địa phương có 431 người, trong đó có 68 Phó Chủ tịch UBND, HĐND; 193 Giám đốc Sở và tương đương; 122 Phó Giám đốc và tương đương.

Nhiều giám đốc sở, phó chủ tịch thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp  ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cho biết thi nâng ngạch công chức là hoạt động công vụ thường xuyên, quan trọng của cơ quan quản lý.

Việc này nhằm lựa chọn cán bộ, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Bộ Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính khối cơ quan Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, chuyên viên cao cấp là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính ở Trung ương hoặc cấp tỉnh.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dẫn Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quy định: Chỉ bổ nhiệm chuyên viên cao cấp đối với công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo cấp ủy, UBND, HĐND và người đứng đầu sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

“Việc tổ chức tốt kì thi này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ, ngành, địa phương”- Bộ trưởng Trà nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ chia sẻ, quá trình chuẩn bị tổ chức kì thi, Bộ Nội vụ đã thực hiện một số đổi mới để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch trong kỳ thi.

"Quan trọng hơn là hướng tới mục tiêu chất lượng, thiết thực trong công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân"- Bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Theo Bộ Nội vụ, nội dung thi môn Đề án sẽ yêu cầu sát với thực tiễn công tác và phải có tính mới, ứng dụng thực tế trong thời gian tới, không sử dụng đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã trình. Đồng thời đề án phải mang tính chất hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi hoạt động của bộ, ngành, địa phương nơi công tác.