BAEMIN và “Hành trình xanh” bền vững tại Việt Nam

BAEMIN và “Hành trình xanh” bền vững tại Việt Nam

(PLO)-“Giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường đang dần trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp ngành sản xuất, bán lẻ, dịch vụ… và ngay cả ngành giao thức ăn trực tuyến cũng không đứng ngoài cuộc...”