Những ai không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế?

(PLO)- Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gia đình tôi có hai anh em, em tôi được cha mẹ tôi dồn hết tài sản để lo cho đi du học nước ngoài. Sau khi đi du học và có công việc ổn định thì em tôi lập gia đình. Mới đây, em tôi bị bệnh và qua đời. Trước khi chết, em tôi có làm di chúc để lại tất cả tài sản cho vợ (em tôi chưa có con).

Cho tôi hỏi trường hợp cha, mẹ không có tên trong di chúc thì có được hưởng di sản thừa kế của con không?

Bạn đọc TH (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết, được quy định tại Điều 624 BLDS.

Tại Điều 644 BLDS có quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Cụ thể, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó gồm: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, trường hợp của cha, mẹ bạn không được em trai của bạn để lại di chúc thì vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Tuy nhiên, nếu cha, mẹ bạn từ chối nhận di sản hoặc thuộc những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 bộ luật này thì không được hưởng di sản thừa kế của em trai bạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm