Những ai ở Bộ Công an là người phát ngôn đối với báo chí?

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của CAND, để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Một cuộc họp báo cung cấp thông tin tới báo chí của Bộ Công an. Ảnh: TUYẾN PHAN

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan Bộ (gọi chung là các đơn vị thuộc Bộ); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trong CAND.

Theo dự thảo, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an gồm: Bộ trưởng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi là người phát ngôn Bộ Công an).

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người phát ngôn Bộ Công an được công bố bằng văn bản cho cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Trường hợp không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, người phát ngôn Bộ Công an phải báo cáo để Bộ trưởng ủy quyền cho người khác thực hiện.

Ngoài hai trường hợp trên còn có người có trách nhiệm thuộc Bộ Công an được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn (gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Công an) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn Bộ Công an thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ, người phát ngôn gồm: thủ trưởng đơn vị; trường hợp thủ trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin thì ủy quyền cho phó thủ trưởng.

Đối với Công an các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương, người phát ngôn gồm: giám đốc Công an tỉnh/TP; trường hợp giám đốc không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin thì ủy quyền cho phó giám đốc.

Đáng chú ý, dự thảo còn quy định rõ các cán bộ, chiến sĩ không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn thì được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Tuy nhiên, việc cung cấp này không được nhân danh đơn vị và nhân danh Bộ Công an; không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật điều tra, bí mật công tác và công việc nội bộ của ngành Công an; phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị trước khi cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bao gồm: tổ chức họp báo; đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan, đơn vị; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

Ngoài ra còn có gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí khi được yêu cầu; ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm