Những điều cần biết khi tham gia BHXH tự nguyện

Tôi là người lao động tự do và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Tuy nhiên, tôi có trích ra một số tiền để tham gia BHXH tự nguyện. Cho tôi hỏi mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện quy định như thế nào?

Ngoài ra, việc bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện được quy định ra sao?

Bạn đọc có địa chỉ email Thuha…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Tại khoản 2 Điều 77 Luật BHXH 2014 và Công văn số 3432/BLĐTBXH-BHXH quy định mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng BHXH và cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

Hai tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 1-1-2014, nếu thời gian đóng trước ngày 1-1-2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 1-1-2014 trở đi.

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng hai tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ, trừ trường hợp bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Người lao động dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa nhận BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này tiếp tục tham gia BHXH hoặc hưởng chế độ khi đủ điều kiện (theo khoản 1 Điều 78 Luật BHXH 2014).

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.