Những dòng xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 14-8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức quốc tang.

Trong sổ tang, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc viết: Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí. Đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Những dòng xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trong sổ tang. Ảnh: VT

Thủ tướng bày tỏ: Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Xin vĩnh biệt người đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng” - Thủ tướng ghi trong sổ tang.

Trong sổ tang Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước".

Những dòng xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 2

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết trong sổ tang. Ảnh: VT

Ghi trong sổ tang, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, gần gũi. Đồng chí đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Học tập và noi gương đồng chí Lê Khả Phiêu - chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin thành kính gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Những dòng xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 3

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ghi trong sổ tang.

Những dòng xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 4

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi sổ tang.

Những dòng xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 5

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi trong sổ tang.