Những người thi tuyển vào ngành GTVT đều được đánh giá cao

Theo bộ trưởng, đây là những người đã tích cực hưởng ứng việc thi tuyển và đều được đánh giá cao.

Trước đó nhằm lựa chọn được những cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, Bộ GTVT đã tổ chức chín kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp trưởng một số đơn vị với sự tham dự của 55 thí sinh trên (có năm nữ). Kết quả, Bộ đã lựa chọn được chín người đứng đầu ba cơ quan tham mưu giúp việc bộ trưởng, ba đơn vị trực thuộc Bộ, hai đơn vị sự nghiệp và một doanh nghiệp… Bộ GTVT đánh giá những người trúng tuyển qua các đợt thi đều phát huy được năng lực, phẩm chất đạo đức trong quá trình công tác. Họ cũng là những người xuất sắc khi bảo vệ chương trình hành động của mình trước ban giám khảo...