Từ khóa:

#nhường ghế
Tìm thấy 3 kết quả
Làm người tốt cũng khó

Làm người tốt cũng khó

(PL)- Trong cuộc sống đôi khi làm những việc tốt cũng bị phiền, có khi lại rước họa vào thân, nhẹ thì bị chửi, nếu nặng có khi bị đánh chứ không chơi.