Nợ xấu bao lâu thì được xóa?

Tôi mua điện thoại trả góp ở Thế Giới Di Động với khoản vay 10 triệu đồng của Homecredit. Vậy nếu tôi trả nợ không đúng hạn bao nhiêu ngày thì bị coi là nợ xấu và thời gian để xóa nợ xấu là bao lâu?

Bạn đọc Hoàng Đại (Hà Nội)

ThS, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Nợ xấu là những khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính đã đến hạn mà không thanh toán hoặc thanh toán chậm trễ. Các khoản nợ xấu ảnh hưởng trực tiếp tới điểm xếp hạng tín dụng của người đi vay. Do vậy, các khách hàng có nợ xấu hoặc có lịch sử nợ xấu rất khó khăn khi đi vay tại các tổ chức tín dụng.

Hiện nay lịch sử vay vốn của các các nhân, tổ chức đều được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC).

Căn cứ vào Điều 10 Thông tư 02/2013 của Ngân hàng Nhà nước thì nợ được chia thành năm nhóm:

• Nhóm 1 (dư nợ đủ tiêu chuẩn) là các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn.

• Nhóm 2 (dư nợ cần chú ý) là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày.

• Nhóm 3 (dư nợ dưới tiêu chuẩn) là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến dưới 180 ngày.

• Nhóm 4 (dư nợ có nghi ngờ) là các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày.

• Nhóm 5 (dư nợ có khả năng mất vốn) là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.

Theo đó, nợ xấu là những khoản nợ được phân loại từ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Hay nói cách khác, nợ xấu là các khoản nợ quá hạn trả lãi và gốc trên 90 ngày.

Bạn cần lưu ý quy định này: Thông tin lịch sử nợ xấu và chậm thanh toán của khách hàng vay được CIC lưu trữ trong thời hạn tối đa năm năm (theo Điều 11 Thông tư 03/2013).

Cạnh đó, đối với những khoản nợ dưới 10 triệu đồng mà khách hàng đã tất toán thì từ ngày 1-12-2014, CIC tạm thời không cung cấp lịch sử nợ xấu đối với những khách hàng này.

Nói tóm lại nếu khoản vay của bạn bị nợ quá hạn trả lãi và gốc từ 90 ngày trở lên (tức thuộc nhóm 3 trở đi) thì người vay sẽ rất khó khăn để có thể tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Do đó, người vay cần tránh những khoản nợ quá hạn để tránh ảnh hưởng đến việc vay vốn sau này.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.