Ông Lê Minh Hoan được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Lê Minh Hoan trở thành bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2010-2015 thay ông Lê Vĩnh Tân trước đó đã được điều về làm Phó ban kinh tế Trung ương.

Theo ông Lê Minh Trung, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, kết quả bầu cử này chỉ là bước đầu để trình Trung ương xem xét và cho ý kiến để có quyết định chính thức.

Theo THANH TÚ (TTO)